Bilgilendirme

Kız Tribi Dediğimiz Şey Nedir ?

Meşhur kız tribi nasıl orta çıkar? İlişki toprağında yetişen kadın, ilişkiye erkeğe oranla daha erken hazır olur. Her şey yolunda gittiği takdirde ilk birkaç günün sonunda kadının ulaştığı bağlanma düzeyine erkek aylar sonra ulaşır. Bu doğal senkron uyuşmazlığının yanı sıra kadınla erkek arasındaki geleneksel rol dağılımı (kadının ilişkiye daha fazla emek vermesi ve alttan alması gerekliliği) da bu durumu getirir.

Ön kabul şöyledir; Kadın erkeği ilişkide tutabilmek için onu hoş tutmalı, tüm istek ve arzularını yerine getirmeli, başta öfke olmak üzere tüm olumsuz duygularını bastırmalıdır. İlişkinin başında erkek de daha özenli davranır fakat toplumsal avantaja sırtını dayayıp kısa zamanda fabrika ayarlarına geri döner. Hem giriş hem gelişmede bolca ödün veren kadının öfkesi, hayal kırıklığı açık iletişime dökülmezse zamanla sağlıksız ifade kanalları bulur (bastırılan her sorun günün birinde sorun olarak geri dönecektir)

Kız Tribi: İlişki içinde kırılan, kullanılan, bastırılan kadının küsme, surat asma, ima, iğneleme, yapay sorunlar yaratma gibi dolaylı iletişim şekilleriyle ilişkiyi sabote etmesidir. Bunu bilinçli veya bilinçsiz olarak erkeğe rahatsızlık vermek yoluyla kırılan gururunu telafi etmek için yapar ama çoğu zaman kendisi daha fazla rahatsız olur, tatminsiz kalır. Buna maruz kalan erkeklere baktığımızda ilgisiz, özensiz, hoyrat, duygusal, fiziksel kaynak cimrisi bir profil görürüz.

Kız tribi kadının kendi varoluşuna ihanettir. Çünkü trip yapan kadın kendi duygusal kaynaklarını hor kullanmaktadır. Kadın çoğu zaman potansiyelini ilişkisine endeksler. İlişkisi yüzünden olduğu ve olabileceği kişinin gerisine düştüğü için acısını erkekten çıkarmaya çalışır.

Erkek duygusal hoyratlığından, kadın da kız tribinden vazgeçmedikçe, sağlıklı ve huzurlu bir ilişki kurmak mümkün değildir.