Bilgilendirme

Kötü Annenin Çocuğa Etkisi

İnsanlar doğal olarak duygu dünyasının içinde yaşarlar. Fakat kötü annelik görmüş olanların bazıları için bu dünya her şeyden daha kötüdür.

İşlev bozukluğu olan ailelerde büyüyen çocuklara üç şekilde duygularını ifade etmemesi öğretilir. Birincisi tepki verilmeyerek ve aynalanmayarak yani aslında görülmeyerek, ikincisi duygularını tanımlamak konusunda sağlıklı modeller sunulmayarak, üçüncüsü ise duygularını ifade ettiği için utandırılarak ya da cezalandırılarak.

Duygular ne kadar erken engellendiyse zarar o kadar büyük olur. Çocuğa bakan kişi çocuğun duygularına karşı ilgisizse ya da çocuğun duygularını ifade etmesini cezalandırıyorsa çocuk duygularını bastırmayı öğrenir. Çocuğa bakan kişi çocuğun duygularına uyumlu tepki göstermediğinde çocuklar yardım almak için duygularını ifade etmek için abartılı şekilde davranırlar.

Yetişkin olduğunda bu kişiler nasıl davranırlar? Birisinden karşılık almak istediğinde reddedilme korkusuyla duygularını gizler ya da karşıdakini tam tersi kışkırtır. Annesiyle sıkı bir ilişki yaşamamış olan birçok kişi diğer aile üyeleriyle bir eksiklik hisseder. Bu geride bir boşluk eksiklik bırakır.

Aile bizi dünyayla anlamlı şekilde buluşturduğu için güveniriz. Aile fırtınada bir liman, aidiyet hissi, kimlik ve destektir. Peki çözüm nedir? Yakın arkadaşların oluşturduğu bir çevre "seçilmiş aile "olarak işlev görebilir. Anlamlı işler, yardım kuruluşları, gönüllü organizasyonlar dünyada bir yer ve amaç verir. Dünyayla bağlantıyı sağlar. Pek çok psikolojik hastalığın temelinde anne baba çocuk ve aile içi ilişkilerindeki problemler yatmaktadır.