Bilgilendirme

Bipolar Mizaç Bozukluğu

Manik ( duygudurumda yükselme ) ve depresif ( duygu durumunda çökkünlük ) ataklarıyla seyreden tekrarlanan bir hastalıktır.

Atakların sıklığı ve şiddeti hastadan hastaya değişir. Genetik geçiş önemlidir hastaların birinci dereceden akrabalrında görülme riski 8-10 kat artmaktadır. Tedavi akut dönem ve koruyucu tedavi olarak sınıflandırılır.